Økonomirådgivningen fejrer 10-års jubilæum


21. aug. 2023

Økonomirådgivningen fylder 10 år og fejrer samtidig de mange gode resultater, som den gratis rådgivning har medvirket til.

Siden begyndelsen i 2013 har Økonomirådgivningen medvirket til, at de fem medvirkende boligorganisationer har oplevet en stor nedgang i antallet af udsættelser. Siden 2013 er udsættelserne på landsplan faldet med cirka 34 %, mens udsættelserne i samme periode er faldet med 64 % hos de fem boligorganisationer. 

Rådgivning for beboerne

Her i august kan Økonomirådgivningen dermed fejrer 10-års jubilæum og med næsten 2000 sager igennem årene, har der været rigtig mange beboere forbi Økonomirådgivningen.

Arne Juul, direktør for Slagelse Boligselskab fortæller: ”Vores Økonomirådgivning nyder stor tillid hos boligselskabernes beboere. Tillid er afgørende for at søge om råd og hjælp i tide, og det har været en af nøglerne til rådgivningens succes gennem årene.”

Økonomirådgivningen blev i 2013 oprettet i et samarbejde mellem fem boligorganisationer og var frem til 2016 finansieret af satspuljemidler. Efter projektperioden valgte boligorganisationerne at gøre tilbuddet til beboerne permanent på baggrund af de gode resultater.  

Rådgivningen har kontor i Kløvertårnet hos Slagelse Boligselskab, men kommer også hjem til beboerne eller mødes i et af de mange beboerhuse – det er op til beoerne, hvor de ønsker rådgivning.

En forskel

Økonomirådgivningen består i dag af Jakob Holmgaard Larsen og Mette Jensen.

Mette Jensen kan samtidig fejre 10-års jubilæum i Økonomirådgivningen, hvor hun har været med fra starten. Ifølge Mette er de 10 år gået stærkt, men det er der en særlig grund til: "Det er enormt givtigt, når man kan mærke, at rådgivningen gør en reel forskel i beboernes liv. Lige fra de små ting, når vi fx hjælper beboerne med at få penge tilbage i skat eller søger boligstøtte, til de store og livsændrende begivenheder, som når vi hjælper med at få gennemført en gældssanering eller medvirker til at afværge en udsættelse. Her får Økonomirådgivningens arbejde virkelig sin berettigelse."