Formål

Fælles indsats for færre udsættelser

Formålet er at nedsætte antallet af
• Inkassosager
• Udsættelser hos de beboere, som kommer bagud med huslejen
• Andre restancer til boligorganisationerne

Formålet med Økonomirådgivningen er at nedsætte antallet af huslejeudsættelser, da det er meget dyrt for boligorganisationerne, og dermed for de andre beboere, når en beboer skylder for husleje og istandsættelse. Derudover at der også meget store personlige og økonomiske omkostninger ved en udsættelse for den enkelte beboer, og endelig kan en udsættelse blive en stor samfundsudgift, hvis beboeren efterfølgende får behov for offentlig hjælp.

Domino hus
Samtale

Økonomirådgivningen forebygger og afværger

Økonomirådgivningens kerneydelse er at forebygge og afværge huslejeudsættelser hos BoligKorsør, Fællesorganisationens Boligforening Slagelse (FOB), Skælskør Boligselskab, Slagelse almennyttige Boligselskab og Slagelse Boligselskab.
Økonomirådgivningen kan gå aktivt ind og tage kontakt til lejere i forbindelse med rykkere og tilbyde rådgivning.

Økonomirådgivningen tilbydes som udgangspunkt alle beboere i de fem boligorganisationer, men der vil være et særligt fokus på de lejere, som er kommet bagud med deres husleje og risikerer at blive sat ud af deres bolig.

Økonomirådgivningen har også til formål at forebygge økonomiske problemer, og derfor kan alle beboere få rådgivning uanset økonomiske forhold.