Gæld og forældelse

Sidst opdateret: 18-03-2020

Din gæld kan blive forældet, hvis du ikke betaler af på den, men der er forskellige tidsfrister for forskellig gæld. I Økonomirådgivningen møder vi jævnligt spørgsmål til dette, da reglerne kan være forvirrende, men du kan blive klogere på de generelle regler for forældelse af gæld her.

Som hovedregel bliver din gæld forældet efter 3 år, men hvis du har anerkendt gælden skriftligt, været kaldt i fogedretten eller fået en dom er forældelsen 10 år.

Forældelsesfristerne

3 års forældelse
Fristen på 3 års forældelse gælder for regninger, fakturakrav, renter eller gebyrer, som ikke kan dokumenteres med din underskrift. Denne regel gælder ved gæld til f.eks. håndværkere og forretninger, hvis ikke kravet kommer i fogedretten.

Erkender du gælden frivilligt eller via fogedretten vil fristen for forældelse ændre sig til 10 år. Desuden kan enhver form for indbetaling på gælden afbryde forældelsen.

5 års forældelse
Ved gæld opstået i forbindelse med ansættelsesforhold gælder der en frist på 5 år.

10 års forældelse
Ved lån i f.eks. finansieringsselskaber og banker samt ved overtræk, som ikke er bevilget, forældes gælden efter 10 år. Fristen for 10 års forældelse gælder også gæld, som du har anerkendt skriftligt ved f.eks. forlig, betalingspåkrav, gældsbreve eller pantebreve.